Важно

Най-нови

STEM стратегии в училище (том 2)

STEM стратегии в училище (том 2)

В тази книга са включени статии, които отразяват част от изследванията на учителите, завършили едног..

27,00 лв.

UML моделиране. Планиране на софтуерен успех

UML моделиране. Планиране на софтуерен успех

Това ръководство за езика UML (Unified Modeling Language) е създадено специално за вас – вие, които ..

9,00 лв.

Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти. Стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място

Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти. Стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място

Настоящата монография обединява резултатите от провеждането на две мащабни проучвания, проведени пре..

17,00 лв.

Застрахователна математика

Застрахователна математика

Актюерската наука е дисциплина за изследване и оценка на риска чрез използването на математически и ..

12,00 лв.

CSS GRID SYSTEM. Ръководство за проектиране и стилизиране на уеб страници

CSS GRID SYSTEM. Ръководство за проектиране и стилизиране на уеб страници

В учебното помагало са разгледани основите на уеб проектирането и стилизирането на уеб страници със ..

9,00 лв.

Цитология и ембриология

Цитология и ембриология

Учебникът по „Цитология и ембриология“ представлява интегриран курс, в който накратко са изложени ст..

12,00 лв.

Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 2. клас на ОУ

Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 2. клас на ОУ

Книгата за учителя по физическо възпитание и спорт за втори клас е логично продължение на издадената..

12,00 лв.

Компютърна математика и софтуер

Компютърна математика и софтуер

Книгата „Компютърна математика и софтуер“ е подготвена да подпомогне провеждането на обучението на с..

17,00 лв.

Микробен метаболизъм

Микробен метаболизъм

Познанията за метаболизма на микроорганизмите е в основата на изясняването на ролята им в околната с..

20,00 лв.

Екологична токсикология

Екологична токсикология

Настоящият учебник е разработен съобразно учебния план на дисциплината „Екологична токсикология“, вк..

12,00 лв.

Приобщаващо образование

Приобщаващо образование

Приобщаващото образование е познато в училищните общности и в обществото предимно като наименование,..

18,00 лв.

Позитивното развитие на детето

Позитивното развитие на детето

Опитът за очертаване на позитивната траектория в развитието на детето е наситен с много от идеите на..

15,00 лв.

Лидерство и групово поведение

Лидерство и групово поведение

Учебното пособие е съобразено със съдържанието на темите „Лидерство“,  „Групово поведение“ и „Е..

9,00 лв.

Конкурентоспособност на бизнес организацията

Конкурентоспособност на бизнес организацията

Настоящият учебник е разработен в съответствие с утвърдената учебна програма по дисциплината „Конкур..

15,00 лв.

Психология на деца и ученици със специални образователни потребности

Психология на деца и ученици със специални образователни потребности

Психология на деца и ученици със специални образователни потребности е пространство на психологическ..

18,00 лв.

Промоции

Bulgarian grammar. Morphology and Syntax

Bulgarian grammar. Morphology and Syntax

Английската версия на българската граматика, представена тук, може да бъде надежден справочник в раб..

12,00 лв. 15,00 лв.

Алгебра

Алгебра

Алгебра..

9,00 лв. 13,95 лв.

Дипломатическа енциклопедия (том I – IV)

Дипломатическа енциклопедия (том I – IV)

Мислите и чувствата са двигателите на човешкото развитие. Облечени в норми и закони, те се превръщат..

69,00 лв. 80,40 лв.

Етносоциология на града (по примера на град Пловдив)

Етносоциология на града (по примера на град Пловдив)

Градът е мястото на гражданите и чужденците, физическо, социално и културно пространство, локус, мяс..

6,90 лв. 9,60 лв.

Най-продавани

Методика на обучението по български език и литература в началното училище

Методика на обучението по български език и литература в началното училище

Главната специфика на учебния предмет „Български език и литература“ в началното училище е неговият к..

12,00 лв.

Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ

Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ

За студенти от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Второ преработено и до..

17,00 лв.

Помагало за държавен изпит по педагогика и психология

Помагало за държавен изпит по педагогика и психология

За студенти от професионалните направления:1.2. Педагогика1.3. Педагогика на обучението по...Второ п..

15,00 лв.

Теория и методика на физическото възпитание

Теория и методика на физическото възпитание

Учебникът е разработен въз основа на учебно-програмните документи по физическо възпитание на студент..

15,00 лв.

Обучение по изобразително изкуство (начален етап на средното училище)

Обучение по изобразително изкуство (начален етап на средното училище)

Тази книга има за цел да представи основните въпроси на обучението по изобразително изкуство в начал..

15,00 лв.

Работен дневник на учителя по физическо възпитание и спорт

Работен дневник на учителя по физическо възпитание и спорт

Работният дневник, като част от документацията на учителя, цели да осигурява нагледност, да улеснява..

10,00 лв.

Методическо ръководство по математика (II част)

Методическо ръководство по математика (II част)

Теоретичната част, примерите и методическото оформяне на ръководството са разработени от Владимира А..

9,00 лв.

Социална психология на комуникацията

Социална психология на комуникацията

Комуникацията заема преобладаващата част от нашия социален живот. В действителност повечето човешки ..

15,00 лв.