Икономика

Национално планиране и стратегии: теория и практика

Национално планиране и стратегии: теория и практика

Учебникът съдържа материали от учебния курс по планиране и прогнозиране на икономическите системи на..

12,00 лв.

Общоикономическа и специализирана нормативна уредба на счетоводството

Общоикономическа и специализирана нормативна уредба на счетоводството

В настоящето помагало е направен опит да се представят на едно място нормативните актове, които най-..

9,90 лв.

Оптимизиране на работната среда посредством преодоляване на демотивацията на човешките ресурси

Оптимизиране на работната среда посредством преодоляване на демотивацията на човешките ресурси

Тази книга има за цел да подпомогне мениджърите на различни организации в управлението на човешките ..

25,00 лв.

Организационно проектиране

Организационно проектиране

Организационното проектиране по своята целенасоченост и тематичен обхват „хвърля мостове“ или прави ..

6,90 лв.

Пазар на труда (Микроикономически анализ)

Пазар на труда (Микроикономически анализ)

Настоящото издание включва три глави. В първата се разглежда общата микроикономическа теория на труд..

4,20 лв.

Система на пенсионно осигуряване (I част)

Система на пенсионно осигуряване (I част)

Учебникът „Система на пенсионно осигуряване“ е предназначен за студенти от професионалното направлен..

15,00 лв.

Система на пенсионно осигуряване (II част - Допълнително пенсионно осигуряване)

Система на пенсионно осигуряване (II част - Допълнително пенсионно осигуряване)

Учебникът „Система на пенсионно осигуряване“ е предназначен за студенти от професионалното направлен..

18,00 лв.

Социална политика

Социална политика

Учебникът има за цел да изложи теоретичните основи за разбиране на системите за социална защита в съ..

14,00 лв.

Социално осигуряване

Социално осигуряване

Учебникът "Социално осигуряване" предоставя базови познания за обществените (публичните) и пазарните..

20,00 лв.

Социология

Социология

Подборът на темите в тази книга е ориентиран към широкопрофилната подготовка на студенти по специалн..

15,00 лв.

Показани са от 16 до 25 от 25 резултата (2 страници)