Важно

Най-нови

Въведение в дискретната математика

Въведение в дискретната математика

Дискретната математика е дял от математиката, занимаващ се с крайни или изброими множества, както и ..

15,00 лв.

Методика на електронното обучение по математика

Методика на електронното обучение по математика

Електронното обучение се утвърждава все повече като алтернатива на традиционното в среда, отличаваща..

12,00 лв.

От понятието "абсолютна стойност" до оценяване на знанията на учениците за него

От понятието "абсолютна стойност" до оценяване на знанията на учениците за него

В монографията е представено систематизирано изложение на тема уравнения и неравенства с абсолютна с..

15,00 лв.

Ръководство по неорганична химична технология (трето преработено и допълнено издание)

Ръководство по неорганична химична технология (трето преработено и допълнено издание)

В ръководството са разгледани методите за контрол и регулиране на химикотехнологичните процеси, мето..

12,00 лв.

Стрес и психично здраве (учебно пособие)

Стрес и психично здраве (учебно пособие)

Учебното пособие е съобразено със съдържанието на дисциплината „Стрес и психично здраве“. То отговор..

9,00 лв.

Ръководство за лабораторни упражнения по екология

Ръководство за лабораторни упражнения по екология

Основната цел на настоящото „Ръководство за лабораторни упражнения по екология“ е да онагледи чрез с..

9,00 лв.

Основи на биофизиката

Основи на биофизиката

В настоящия учебник се разглеждат фундаментални тематики на теоретичната биофизика като биотермодина..

18,00 лв.

Учебник по популационна генетика

Учебник по популационна генетика

Генетиката е една от най-интересните и бързоразвиващи се биологични науки, която изучава двете основ..

18,00 лв.

Промоции

Bulgarian grammar. Morphology and Syntax

Bulgarian grammar. Morphology and Syntax

Английската версия на българската граматика, представена тук, може да бъде надежден справочник в раб..

12,00 лв. 15,00 лв.

Алгебра

Алгебра

Алгебра..

9,00 лв. 13,95 лв.

Дипломатическа енциклопедия (том I – IV)

Дипломатическа енциклопедия (том I – IV)

Мислите и чувствата са двигателите на човешкото развитие. Облечени в норми и закони, те се превръщат..

69,00 лв. 80,40 лв.

Етносоциология на града (по примера на град Пловдив)

Етносоциология на града (по примера на град Пловдив)

Градът е мястото на гражданите и чужденците, физическо, социално и културно пространство, локус, мяс..

6,90 лв. 9,60 лв.

Най-продавани

Методика на обучението по български език и литература в началното училище

Методика на обучението по български език и литература в началното училище

Главната специфика на учебния предмет „Български език и литература“ в началното училище е неговият к..

9,90 лв.

Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ

Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ

За студенти от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Второ преработено и до..

14,40 лв.

Помагало за държавен изпит по педагогика и психология

Помагало за държавен изпит по педагогика и психология

За студенти от професионалните направления:1.2. Педагогика1.3. Педагогика на обучението по...Второ п..

13,20 лв.

Обучение по изобразително изкуство (начален етап на средното училище)

Обучение по изобразително изкуство (начален етап на средното училище)

Тази книга има за цел да представи основните въпроси на обучението по изобразително изкуство в начал..

15,00 лв.

Теория и методика на физическото възпитание

Теория и методика на физическото възпитание

Учебникът е разработен въз основа на учебно-програмните документи по физическо възпитание на студент..

12,00 лв.

Методическо ръководство по математика (II част)

Методическо ръководство по математика (II част)

Теоретичната част, примерите и методическото оформяне на ръководството са разработени от Владимира А..

7,20 лв.

Методическо ръководство по математика (I част)

Методическо ръководство по математика (I част)

Теоретичната част, примерите и методическото оформяне на ръководството са разработени от Владимира А..

7,20 лв.

Социална психология на комуникацията

Социална психология на комуникацията

Комуникацията заема преобладаващата част от нашия социален живот. В действителност повечето човешки ..

12,60 лв.