Математика и информатика

Алгебра

Алгебра

Алгебра..

9,00 лв. 13,95 лв.

Въведение в уеб програмирането

Въведение в уеб програмирането

Настоящият учебник представлява въведение в уеб програмирането. Разглеждат се основни понятия за уеб..

17,00 лв.

Записки по вероятности и статистика (за информатици)

Записки по вероятности и статистика (за информатици)

Основната цел на това ръководство е да се даде възможност на студентите – бакалаври, обучавани във Ф..

7,80 лв.

Информационни технологии (текстообработка, електронни таблици)

Информационни технологии (текстообработка, електронни таблици)

Настоящето издание е учебно пособие, предназначено за студентите от Факултета по математика и информ..

12,00 лв.

Линейна алгебра

Линейна алгебра

Предлаганата книга е учебник за студентите от Факултета по математика и информатика на Пловдивския у..

8,40 лв.

Локални компютърни мрежи и примерни виртуални топологии

Локални компютърни мрежи и примерни виртуални топологии

Настоящият учебник предлага съдържание за формиране на знания и умения у обучаемите по една от основ..

15,00 лв.

Математика (I част). Примери и задачи

Математика (I част). Примери и задачи

Учебното помагало „Математика I. Примери и задачи“ е предназначено за редовни и задочни студенти от ..

6,00 лв.

Математика (II част). Примери и задачи

Математика (II част). Примери и задачи

Учебното помагало „Математика II. Примери и задачи“ е предназначено за редовни и задочни студенти от..

6,00 лв.

Методика на обучението по математика за началния етап на СОУ (Част втора)

Методика на обучението по математика за началния етап на СОУ (Част втора)

В книгата са разработени дидактически технологии за изучаване на ядро ,,Числа“ от учебното съдържани..

9,60 лв.

Методическо ръководство по математика (I част)

Методическо ръководство по математика (I част)

Теоретичната част, примерите и методическото оформяне на ръководството са разработени от Владимира А..

7,20 лв.

Методическо ръководство по математика (II част)

Методическо ръководство по математика (II част)

Теоретичната част, примерите и методическото оформяне на ръководството са разработени от Владимира А..

7,20 лв.

Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на C#)

Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на C#)

В последните десетилетия неимоверно се увеличи необходимостта от проектиране и създаване на програмн..

15,00 лв.

Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на С++)

Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на С++)

В последните десетилетия неимоверно се увеличи необходимостта от проектиране и създаване на програмн..

15,00 лв.

Ръководство за работа с Wolfram Mathematica

Ръководство за работа с Wolfram Mathematica

Основната цел на това ръководство е да се даде възможност на студентите, обучавани във Факултета по ..

12,00 лв.

Ръководство за решаване на задачи по аналитична геометрия

Ръководство за решаване на задачи по аналитична геометрия

Настоящото ръководство за решаване на задачи по аналитична геометрия е предназначено за студенти от ..

7,95 лв.

Показани са от 1 до 15 от 21 резултата (2 страници)