Важно

Най-нови

Комуникация и пространствено познание

Комуникация и пространствено познание

Монографията събира серия от статии и доклади, писани и изнасяни по различни поводи от 2009 до първа..

12,00 лв.

Ръководство за лабораторни упражнения по обща и неорганична химия

Ръководство за лабораторни упражнения по обща и неорганична химия

Ръководството за лабораторни упражнения по неорганична химия е предназначено за студенти в Пловдивск..

12,00 лв.

Лека атлетика

Лека атлетика

Учебникът по лека атлетика е предназначен за студентите от специалността „Физическо възпитание и спо..

12,00 лв.

Субективно право и правна свобода

Субективно право и правна свобода

Във времето, в което живеем, е по-скоро неясно нито какво представлява либерализмът, нито какъв е см..

15,00 лв.

Ръководство по изкуствен интелект

Ръководство по изкуствен интелект

Това учебно помагало е разработено в съответствие с изискванията и учебната програма по ИИ във Факул..

12,00 лв.

Социално осигуряване

Социално осигуряване

Учебникът "Социално осигуряване" предоставя базови познания за обществените (публичните) и пазарните..

20,00 лв.

Брак и отношения между съпрузите

Брак и отношения между съпрузите

Книгата представя 13 научни дискусии по спорни въпроси на брака и отношенията между съпрузите. Въпр..

28,00 лв.

Въведение в дискретната математика

Въведение в дискретната математика

Дискретната математика е дял от математиката, занимаващ се с крайни или изброими множества, както и ..

15,00 лв.

Промоции

Bulgarian grammar. Morphology and Syntax

Bulgarian grammar. Morphology and Syntax

Английската версия на българската граматика, представена тук, може да бъде надежден справочник в раб..

12,00 лв. 15,00 лв.

Алгебра

Алгебра

Алгебра..

9,00 лв. 13,95 лв.

Дипломатическа енциклопедия (том I – IV)

Дипломатическа енциклопедия (том I – IV)

Мислите и чувствата са двигателите на човешкото развитие. Облечени в норми и закони, те се превръщат..

69,00 лв. 80,40 лв.

Етносоциология на града (по примера на град Пловдив)

Етносоциология на града (по примера на град Пловдив)

Градът е мястото на гражданите и чужденците, физическо, социално и културно пространство, локус, мяс..

6,90 лв. 9,60 лв.

Най-продавани

Методика на обучението по български език и литература в началното училище

Методика на обучението по български език и литература в началното училище

Главната специфика на учебния предмет „Български език и литература“ в началното училище е неговият к..

9,90 лв.

Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ

Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ

За студенти от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Второ преработено и до..

14,40 лв.

Помагало за държавен изпит по педагогика и психология

Помагало за държавен изпит по педагогика и психология

За студенти от професионалните направления:1.2. Педагогика1.3. Педагогика на обучението по...Второ п..

13,20 лв.

Теория и методика на физическото възпитание

Теория и методика на физическото възпитание

Учебникът е разработен въз основа на учебно-програмните документи по физическо възпитание на студент..

12,00 лв.

Обучение по изобразително изкуство (начален етап на средното училище)

Обучение по изобразително изкуство (начален етап на средното училище)

Тази книга има за цел да представи основните въпроси на обучението по изобразително изкуство в начал..

15,00 лв.

Методическо ръководство по математика (II част)

Методическо ръководство по математика (II част)

Теоретичната част, примерите и методическото оформяне на ръководството са разработени от Владимира А..

7,20 лв.

Социална психология на комуникацията

Социална психология на комуникацията

Комуникацията заема преобладаващата част от нашия социален живот. В действителност повечето човешки ..

12,60 лв.

Методическо ръководство по математика (I част)

Методическо ръководство по математика (I част)

Теоретичната част, примерите и методическото оформяне на ръководството са разработени от Владимира А..

7,20 лв.