Важно

Най-нови

Общинският съвет. Вътрешна организация и компетентност

Общинският съвет. Вътрешна организация и компетентност

Васил Младенов Петров е доктор по право. Експерт с дългогодишен опит в общинската администрация и в ..

25,00 лв.

Епизоотология и зоонози (I част)

Епизоотология и зоонози (I част)

Настоящият учебник е написан съобразно с учебния курс по дисциплината „Епизоотология и зоонози“, изу..

18,00 лв.

Продуктови иновации

Продуктови иновации

В монографичния труд се представя извършеното от автора теоретично и емпирично изследване върху инов..

25,00 лв.

Основи на уеб дизайн за начинаещи с HTML и CSS

Основи на уеб дизайн за начинаещи с HTML и CSS

Учебното ръководство разглежда основите на Уеб дизайна като прави въведение в основите на уеб технол..

15,00 лв.

Емоционалното развитие на детето

Емоционалното развитие на детето

Книгата е посветена на емоционалното развитие на детето, което е тематизирано чрез емоционалното раз..

18,00 лв.

Ръководство по дискретна математика

Ръководство по дискретна математика

Дискретната математика или Теоретичната информатика е един от стълбовете на развитието на информатик..

15,00 лв.

Математически основи на макроикономиката (теория и задачи)

Математически основи на макроикономиката (теория и задачи)

В средата на XX в. в теоретичната икономика, описваща процесите на обществено производство, разпреде..

9,00 лв.

Анализ на модели в логистиката

Анализ на модели в логистиката

Логистиката е една от модерните професии, занимаваща се с управление на материали, енергия и хора. О..

12,00 лв.

Интерактивност при обучението по английски език в началното училище

Интерактивност при обучението по английски език в началното училище

В настоящата монография са представени дизайнът и резултатите от проведено научно изследване, свърза..

23,00 лв.

Педагогическа анимация в обучението

Педагогическа анимация в обучението

Идеята за пълноценно развитие на подрастващото поколение, формирането му в духа на съвременните идеа..

15,00 лв.

Математически основи на компютърната графика

Математически основи на компютърната графика

Това методическо ръководство е предназначено за студентите на факултета по математика и информатика,..

9,00 лв.

Ръководство по линейна алгебра и аналитична геометрия за информатици

Ръководство по линейна алгебра и аналитична геометрия за информатици

Настоящото ръководство е предназначено за студентите от Факултета по математика и информатика на ПУ ..

9,00 лв.

STEM стратегии в училище (том 2)

STEM стратегии в училище (том 2)

В тази книга са включени статии, които отразяват част от изследванията на учителите, завършили едног..

27,00 лв.

UML моделиране. Планиране на софтуерен успех

UML моделиране. Планиране на софтуерен успех

Това ръководство за езика UML (Unified Modeling Language) е създадено специално за вас – вие, които ..

9,00 лв.

Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти. Стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място

Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти. Стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място

Настоящата монография обединява резултатите от провеждането на две мащабни проучвания, проведени пре..

17,00 лв.

Застрахователна математика

Застрахователна математика

Актюерската наука е дисциплина за изследване и оценка на риска чрез използването на математически и ..

12,00 лв.

Промоции

Bulgarian grammar. Morphology and Syntax

Bulgarian grammar. Morphology and Syntax

Английската версия на българската граматика, представена тук, може да бъде надежден справочник в раб..

12,00 лв. 15,00 лв.

Дипломатическа енциклопедия (том I – IV)

Дипломатическа енциклопедия (том I – IV)

Мислите и чувствата са двигателите на човешкото развитие. Облечени в норми и закони, те се превръщат..

69,00 лв. 80,40 лв.

Етносоциология на града (по примера на град Пловдив)

Етносоциология на града (по примера на град Пловдив)

Градът е мястото на гражданите и чужденците, физическо, социално и културно пространство, локус, мяс..

6,90 лв. 9,60 лв.

Молекулярна еволюция

Молекулярна еволюция

„Учебникът по молекулярна еволюция на Евелина Даскалова и Иван Минков по своите качества – съдържани..

20,00 лв. 25,00 лв.

Най-продавани

Методика на обучението по български език и литература в началното училище

Методика на обучението по български език и литература в началното училище

Главната специфика на учебния предмет „Български език и литература“ в началното училище е неговият к..

12,00 лв.

Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ

Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ

За студенти от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Второ преработено и до..

17,00 лв.

Помагало за държавен изпит по педагогика и психология

Помагало за държавен изпит по педагогика и психология

За студенти от професионалните направления:1.2. Педагогика1.3. Педагогика на обучението по...Второ п..

15,00 лв.

Теория и методика на физическото възпитание

Теория и методика на физическото възпитание

Учебникът е разработен въз основа на учебно-програмните документи по физическо възпитание на студент..

15,00 лв.

Обучение по изобразително изкуство (начален етап на средното училище)

Обучение по изобразително изкуство (начален етап на средното училище)

Тази книга има за цел да представи основните въпроси на обучението по изобразително изкуство в начал..

15,00 лв.

Работен дневник на учителя по физическо възпитание и спорт

Работен дневник на учителя по физическо възпитание и спорт

Работният дневник, като част от документацията на учителя, цели да осигурява нагледност, да улеснява..

10,00 лв.

Социална психология на комуникацията

Социална психология на комуникацията

Комуникацията заема преобладаващата част от нашия социален живот. В действителност повечето човешки ..

15,00 лв.

Методическо ръководство по математика (II част)

Методическо ръководство по математика (II част)

Теоретичната част, примерите и методическото оформяне на ръководството са разработени от Владимира А..

9,00 лв.