Важно

Най-нови

Детерминанти в достъпа до образование на деца и ученици със специални образователни потребности

Детерминанти в достъпа до образование на деца и ученици със специални образователни потребности

Монографията има за цел да разгледа детерминантите в достъпа до образование на деца и ученици със сп..

15,00 лв.

Ръководство за теренни упражнения по обща и консервационна екология

Ръководство за теренни упражнения по обща и консервационна екология

Настоящото учебно помагало „Ръководство за теренни упражнения по обща и консервационна екология“ е е..

12,00 лв.

Алтернативни концепции за детските градини

Алтернативни концепции за детските градини

В книгата се представят алтернативни педагогически концепции за предучилищните образователни институ..

10,00 лв.

Агресия, насилие и просоциално поведение

Агресия, насилие и просоциално поведение

Учебното пособие е съобразено със съдържанието на темата, „Агресия, насилие и просоциално поведение“..

9,00 лв.

Клетъчна биология

Клетъчна биология

Клетката е основна единица на живота. Всеки жив организъм се състои от клетки или самият той е една ..

25,00 лв.

Работен дневник на учителя по физическо възпитание и спорт

Работен дневник на учителя по физическо възпитание и спорт

Работният дневник, като част от документацията на учителя, цели да осигурява нагледност, да улеснява..

7,00 лв.

STEM стратегии в училище

STEM стратегии в училище

В тази книга са включени статии, които отразяват част от изследванията на учителите, завършили едног..

12,00 лв.

La sufijación nominal en español y en búlgaro (análisis y comparación sincrónica)

La sufijación nominal en español y en búlgaro (análisis y comparación sincrónica)

RAYNA TANCHEVA es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Plovdiv “Paisiy Hilendarski” ..

20,00 лв.

Промоции

Bulgarian grammar. Morphology and Syntax

Bulgarian grammar. Morphology and Syntax

Английската версия на българската граматика, представена тук, може да бъде надежден справочник в раб..

12,00 лв. 15,00 лв.

Алгебра

Алгебра

Алгебра..

9,00 лв. 13,95 лв.

Дипломатическа енциклопедия (том I – IV)

Дипломатическа енциклопедия (том I – IV)

Мислите и чувствата са двигателите на човешкото развитие. Облечени в норми и закони, те се превръщат..

69,00 лв. 80,40 лв.

Етносоциология на града (по примера на град Пловдив)

Етносоциология на града (по примера на град Пловдив)

Градът е мястото на гражданите и чужденците, физическо, социално и културно пространство, локус, мяс..

6,90 лв. 9,60 лв.

Най-продавани

Методика на обучението по български език и литература в началното училище

Методика на обучението по български език и литература в началното училище

Главната специфика на учебния предмет „Български език и литература“ в началното училище е неговият к..

12,00 лв.

Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ

Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ

За студенти от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Второ преработено и до..

14,40 лв.

Помагало за държавен изпит по педагогика и психология

Помагало за държавен изпит по педагогика и психология

За студенти от професионалните направления:1.2. Педагогика1.3. Педагогика на обучението по...Второ п..

13,20 лв.

Теория и методика на физическото възпитание

Теория и методика на физическото възпитание

Учебникът е разработен въз основа на учебно-програмните документи по физическо възпитание на студент..

15,00 лв.

Обучение по изобразително изкуство (начален етап на средното училище)

Обучение по изобразително изкуство (начален етап на средното училище)

Тази книга има за цел да представи основните въпроси на обучението по изобразително изкуство в начал..

15,00 лв.

Методическо ръководство по математика (II част)

Методическо ръководство по математика (II част)

Теоретичната част, примерите и методическото оформяне на ръководството са разработени от Владимира А..

9,00 лв.

Методика на формиране на математически представи в детската градина

Методика на формиране на математически представи в детската градина

Учебникът разглежда теоретичните основи и съвременните технологии за формиране и развитие на елемент..

15,00 лв.

Методическо ръководство по математика (I част)

Методическо ръководство по математика (I част)

Теоретичната част, примерите и методическото оформяне на ръководството са разработени от Владимира А..

9,00 лв.