Биология

English for Biology Students

English for Biology Students

English for Biology Students is a reference book for first year undergraduates and it gives some exp..

6,00 лв.

Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България

Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България

Настоящото учебно помагало разглежда въпроси, свързани с управлението на повърхностните води: характ..

18,60 лв.

Биоорганична химия

Биоорганична химия

Биоорганичната химия (БОХ) изучава състава и строежа на веществата, изграждащи организмите. Тя спосо..

15,00 лв.

Генетика с биологични основи на поведението и психогенетика

Генетика с биологични основи на поведението и психогенетика

Генетиката е наука за наследствеността и изменчивостта в живата природа и като такава е фундамент в ..

18,00 лв.

Генетични основи на поведението

Генетични основи на поведението

Книгата е планирана като учебно пособие за студенти по психология и дефектология, както и за студент..

17,00 лв.

Геология и петрография

Геология и петрография

Настоящото учебно помагало по „Геология и петрография“ има за цел да представи в синтезирана и достъ..

18,00 лв.

Екологичен мониторинг (Ръководство)

Екологичен мониторинг (Ръководство)

Ръководството е разработено съгласно учебния план за обучение по дисциплината „Екологичен мониторинг..

4,50 лв.

Екологична паразитология

Екологична паразитология

Понастоящем съществуват немалко учебни помагала по обща паразитология, но сравнително малко са тези,..

9,90 лв.

Екологична токсикология

Екологична токсикология

Настоящият учебник е разработен съобразно учебния план на дисциплината „Екологична токсикология“, вк..

12,00 лв.

Екологична физиология на животните и човека

Екологична физиология на животните и човека

Учебникът включва материали от основния лекционен курс по учебната дисциплина „Екологична физиология..

7,20 лв.

Екологична химия и опазване на околната среда

Екологична химия и опазване на околната среда

Замисълът на авторите на настоящето издание е да се предложи учебно пособие по „Екологична химия и о..

15,00 лв.

Експериментални модели в биомедицинските изследвания

Експериментални модели в биомедицинските изследвания

Настоящият учебник е написан в съответствие с учебния курс по дисциплина „Експериментални модели в б..

9,90 лв.

Ензимология

Ензимология

Ензимологията е наука за биологичните катализатори. През последните 20 години се наблюдава драматичн..

12,00 лв.

Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите

Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите

Настоящият учебник е разработен съобразно учебните планове за дисциплините „Замърсяване на водите“ и..

6,60 лв.

Зоология

Зоология

Настоящият учебник ще запознае читателя с основните въпроси на устройството, биологията, екологията,..

15,95 лв.

Показани са от 1 до 15 от 53 резултата (4 страници)