Биология

Клетъчна биология

Клетъчна биология

Клетката е основна единица на живота. Всеки жив организъм се състои от клетки или самият той е една ..

25,00 лв.

Математика (I част). Примери и задачи

Математика (I част). Примери и задачи

Учебното помагало „Математика I. Примери и задачи“ е предназначено за редовни и задочни студенти от ..

6,00 лв.

Математика (II част). Примери и задачи

Математика (II част). Примери и задачи

Учебното помагало „Математика II. Примери и задачи“ е предназначено за редовни и задочни студенти от..

6,00 лв.

Методика на обучението по биология

Методика на обучението по биология

Учебникът има за цел да подбере, систематизира, допълни и обобщи теоретичните и приложни постижения ..

15,00 лв.

Микробен метаболизъм

Микробен метаболизъм

Познанията за метаболизма на микроорганизмите е в основата на изясняването на ролята им в околната с..

20,00 лв.

Молекулярна еволюция

Молекулярна еволюция

„Учебникът по молекулярна еволюция на Евелина Даскалова и Иван Минков по своите качества – съдържани..

20,00 лв. 25,00 лв.

Обща генетика

Обща генетика

На базата на данни от класическата генетика, цитогенетиката, постиженията на молекулната генетика и ..

18,00 лв.

Обща патология

Обща патология

Учебникът по обща патология е подготвен за студенти биолози от специалността „Медицинска биология“, ..

15,00 лв.

Обща хистология

Обща хистология

Учебникът е предназначен за студенти от различни специалности в Биологическия факултет на Пловдивски..

15,00 лв.

Основи на биофизиката

Основи на биофизиката

В настоящия учебник се разглеждат фундаментални тематики на теоретичната биофизика като биотермодина..

18,00 лв.

Помагала по лексика (речници) - растения и животни

Помагала по лексика (речници) - растения и животни

Тези помагала са предназначено за студенти към катедрата по Английска филология на ПУ „Паисий Хиленд..

25,00 лв. 33,00 лв.

Помагало по лексика – животни (английски/български; български/английски)

Помагало по лексика – животни (английски/български; български/английски)

Това помагало е предназначено за студенти към Катедрата по Английска Филология на ПУ „П. Хилендарски..

15,00 лв.

Помагало по лексика – растения (английски/български; български/английски)

Помагало по лексика – растения (английски/български; български/английски)

Това помагало е предназначено за студенти към катедрата по Английска филология на ПУ „Паисий Хиленда..

18,00 лв.

Практически занятия по клетъчна биология

Практически занятия по клетъчна биология

Настоящето практическо ръководство по Клетъчна биология е предназначено за студентите от специалност..

8,00 лв.

Показани са от 16 до 30 от 53 резултата (4 страници)