Биология

Ръководство за лабораторни упражнения по биоорганична химия

Ръководство за лабораторни упражнения по биоорганична химия

В ръководството са представени основните правила, които трябва да се спазват при провеждане на практ..

12,00 лв.

Ръководство за лабораторни упражнения по екология

Ръководство за лабораторни упражнения по екология

Основната цел на настоящото „Ръководство за лабораторни упражнения по екология“ е да онагледи чрез с..

9,00 лв.

Ръководство за лабораторни упражнения по почвознание и замърсяване на почвите

Ръководство за лабораторни упражнения по почвознание и замърсяване на почвите

В настоящото „Ръководство за лабораторни упражнения по почвознание и замърсяване на почвите“ са пред..

9,00 лв.

Ръководство за теренни упражнения по обща и консервационна екология

Ръководство за теренни упражнения по обща и консервационна екология

Настоящото учебно помагало „Ръководство за теренни упражнения по обща и консервационна екология“ е е..

12,00 лв.

Ръководство по анатомия и морфология на растенията

Ръководство по анатомия и морфология на растенията

Материалът в ръководството е структуриран по теми, чрез които последователно се изучават строежът на..

12,00 лв.

Ръководство по биохимия

Ръководство по биохимия

Теоретичните знания и практически умения в областта на биохимията са със съществен принос при формир..

9,00 лв.

Ръководство по ензимология

Ръководство по ензимология

Ензимологията, като обособен дял на биохимичната наука, разглежда в детайли особеностите на биологич..

12,00 лв.

Ръководство по микробиология

Ръководство по микробиология

Ръководството по микробиология е разработено в съответствие с учебните програми за обучение на студе..

18,00 лв.

Ръководство по обща ембриология

Ръководство по обща ембриология

Ръководството е предназначено за студенти от различни специалности в Биологическия факултет на Пло..

12,00 лв.

Ръководство по обща хистология и обща ембриология (I част – Обща хистология)

Ръководство по обща хистология и обща ембриология (I част – Обща хистология)

Настоящото ръководство по обща хистология е предназначено за студенти от бакалавърската степен на об..

7,00 лв.

Систематика на растенията

Систематика на растенията

Систематиката на растенията е една от дисциплините полагаща основите на обучението по биология. Наст..

15,00 лв.

Учебник по популационна генетика

Учебник по популационна генетика

Генетиката е една от най-интересните и бързоразвиващи се биологични науки, която изучава двете основ..

18,00 лв.

Учебно помагало по микология за студенти от специалността „Биология“

Учебно помагало по микология за студенти от специалността „Биология“

Учебното помагало е предназначено за студентите от специалността „Биология“ на ПУ „Паисий Хилендарск..

9,00 лв.

Учебно помагало по микология за студенти от специалността „Екология и опазване на околната среда“

Учебно помагало по микология за студенти от специалността „Екология и опазване на околната среда“

Настоящото учебно помагало е предназначено за студентите от специалност „Екология и опазване на око..

9,00 лв.

Учебно помагало по микология за студенти от специалността „Медицинска биология“

Учебно помагало по микология за студенти от специалността „Медицинска биология“

Учебното помагало е предназначено за студентите от специалността „Медицинска биология“ на ПУ „Паисий..

12,00 лв.

Показани са от 31 до 45 от 53 резултата (4 страници)