Химия

Биоорганична химия

Биоорганична химия

Биоорганичната химия (БОХ) изучава състава и строежа на веществата, изграждащи организмите. Тя спосо..

15,00 лв.

Дефиниции, формули и въпроси по аналитична химия

Дефиниции, формули и въпроси по аналитична химия

Помагалото по Аналитична химия има за цел да даде на студентите в синтезиран вид основните понятия, ..

8,40 лв.

Екологична химия и опазване на околната среда

Екологична химия и опазване на околната среда

Замисълът на авторите на настоящето издание е да се предложи учебно пособие по „Екологична химия и о..

15,00 лв.

Задачи и въпроси по физикохимия (I част)

Задачи и въпроси по физикохимия (I част)

Настоящото пособие допринася за практическото приложение на придобитите от студентите теоретични зна..

7,50 лв.

Задачи и въпроси по физикохимия (II част)

Задачи и въпроси по физикохимия (II част)

Методичното пособие – Задачи и въпроси по физикохимия – се предлага в две части. В настоящата втора ..

7,80 лв.

Задачи и въпроси по химия

Задачи и въпроси по химия

В книгата е представен схематично вариант за бързо и лесно решение на всяка отделна задача по химия...

15,00 лв.

Квантова химия

Квантова химия

Учебникът „Квантова химия“ е съставен в съответствие с учебните програми на бакалавърските специално..

15,00 лв.

Лабораторни упражнения по обща и неорганична химия

Лабораторни упражнения по обща и неорганична химия

Ръководството е предназначено за студенти в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, изучаващи ..

12,00 лв.

Методика и техника на учебния химичен експеримент (I част)

Методика и техника на учебния химичен експеримент (I част)

Ръководството по Методика и техника на учебния химичен експеримент е написано в съответствие с учебн..

8,00 лв.

Методика и техника на учебния химичен експеримент (II част)

Методика и техника на учебния химичен експеримент (II част)

Настоящото ръководство е посветено на методиката и техниката на химичния експеримент по органична хи..

8,00 лв.

Неорганична химична технология

Неорганична химична технология

Учебникът се състои от две части: „Основи на химичната технология и промишленост“ и „Основни неорга..

15,00 лв.

Ръководство за лабораторни упражнения по биоорганична химия

Ръководство за лабораторни упражнения по биоорганична химия

В ръководството са представени основните правила, които трябва да се спазват при провеждане на практ..

12,00 лв.

Ръководство за лабораторни упражнения по обща и неорганична химия

Ръководство за лабораторни упражнения по обща и неорганична химия

Ръководството за лабораторни упражнения по неорганична химия е предназначено за студенти в Пловдивск..

12,00 лв.

Ръководство за лабораторни упражнения по органична химия

Ръководство за лабораторни упражнения по органична химия

Настоящото издание на ръководството за лабораторни упражнения по органична химия за студенти от спец..

6,90 лв.

Ръководство за лабораторни упражнения по физикохимия и колоидна химия

Ръководство за лабораторни упражнения по физикохимия и колоидна химия

Настоящото ръководство за лабораторни упражнения по физикохимия и колоидна химия е второ преработено..

15,00 лв.

Показани са от 1 до 15 от 21 резултата (2 страници)