Филология

Bulgarian grammar. Morphology and Syntax

Bulgarian grammar. Morphology and Syntax

Английската версия на българската граматика, представена тук, може да бъде надежден справочник в раб..

12,00 лв. 15,00 лв.

Български синтаксис. Конфигурационен анализ на изречението

Български синтаксис. Конфигурационен анализ на изречението

Целта на изданието е да разгледа анализа на простото и сложното изречение в българския език с помощт..

12,00 лв.

Българският синтаксис – познат и непознат

Българският синтаксис – познат и непознат

В предложеното издание синтактичният анализ на сложно изречение може да бъде постиган на две степени..

12,00 лв.

Възрожденските представи и концепции за книжовен език в предговорите от 20-те до 70-те години на ХІХ век

Възрожденските представи и концепции за книжовен език в предговорите от 20-те до 70-те години на ХІХ век

Темата за развитието на възрожденските концепции за българския книжовен език и за езика като цяло е ..

18,00 лв.

Записки от преддверието (Теория и практики на заглавието)

Записки от преддверието (Теория и практики на заглавието)

Настоящото издание е предназначено основно за студенти, обучавани по дисциплината „Теория и практики..

7,20 лв.

История на новобългарския книжовен език

История на новобългарския книжовен език

Целта на този учебник е да представи процесите на формиране и развитие на новобългарския книжовен ез..

19,80 лв.

Култура на деловото общуване

Култура на деловото общуване

Динамиката на съвременния обществено-политически и социален живот след приемането на България в Евро..

12,00 лв.

Литературният двайсети век (Синхронни срезове и диахронни проекции)

Литературният двайсети век (Синхронни срезове и диахронни проекции)

Настоящото издание представя опит за рационализиране на литературния двайсети век. В съответствие с ..

19,90 лв.

Недописани страници към историята на българския книжовен език (I част)

Недописани страници към историята на българския книжовен език (I част)

Книгата представлява първата част от замислената от авторката поредица от учебни помагала по историч..

12,00 лв.

Недописани страници към историята на новобългарския книжовен език (II част)

Недописани страници към историята на новобългарския книжовен език (II част)

След отпечатването на първата част от поредицата „Недописани страници към историята на новобългарски..

15,00 лв.

Облекло и цветове в българските диалекти. Лексикосемантична характеристика

Облекло и цветове в българските диалекти. Лексикосемантична характеристика

Дрехата е един от значимите елементи на човешката цивилизация. Облеклото, първоначално служещо главн..

19,00 лв.

Помагала по лексика (речници) - растения и животни

Помагала по лексика (речници) - растения и животни

Тези помагала са предназначено за студенти към катедрата по Английска филология на ПУ „Паисий Хиленд..

25,00 лв. 33,00 лв.

Помагало по българска лексикология

Помагало по българска лексикология

Сборникът съдържа текстове и задачи, свързани с широк кръг лексикално-семантични въпроси: лексикална..

6,00 лв.

Помагало по лексика – животни (английски/български; български/английски)

Помагало по лексика – животни (английски/български; български/английски)

Това помагало е предназначено за студенти към Катедрата по Английска Филология на ПУ „П. Хилендарски..

15,00 лв.

Помагало по лексика – растения (английски/български; български/английски)

Помагало по лексика – растения (английски/български; български/английски)

Това помагало е предназначено за студенти към катедрата по Английска филология на ПУ „Паисий Хиленда..

18,00 лв.

Показани са от 1 до 15 от 23 резултата (2 страници)