Педагогика

STEM стратегии в училище

STEM стратегии в училище

В тази книга са включени статии, които отразяват част от изследванията на учителите, завършили едног..

12,00 лв.

Алтернативни концепции за детските градини

Алтернативни концепции за детските градини

В книгата се представят алтернативни педагогически концепции за предучилищните образователни институ..

10,00 лв.

Асистиращи и информационни технологии в образованието

Асистиращи и информационни технологии в образованието

Монографичният труд „Асистиращи и информационни технологии в образованието“ е особено актуален и нав..

18,00 лв.

Детерминанти в достъпа до образование на деца и ученици със специални образователни потребности

Детерминанти в достъпа до образование на деца и ученици със специални образователни потребности

Монографията има за цел да разгледа детерминантите в достъпа до образование на деца и ученици със сп..

15,00 лв.

Детето, изкуствата, технологиите (Съвременни образователни тенденции)

Детето, изкуствата, технологиите (Съвременни образователни тенденции)

В сборника са представени  изследвания в областта на обучението по изкуства и технологии. Автор..

9,00 лв.

Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти. Стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място

Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти. Стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място

Настоящата публикация представя резултатите от първото по рода си национално представително изследва..

12,00 лв.

Емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството

Емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството

Развитието на детето преминава през строго индивидуален маршрут. Преминаването от един възрастов пер..

4,90 лв.

Зоология

Зоология

Настоящият учебник ще запознае читателя с основните въпроси на устройството, биологията, екологията,..

15,95 лв.

Изобразителното изкуство в училище (I част: Система на обучение)

Изобразителното изкуство в училище (I част: Система на обучение)

Тази книга има за цел да обхване основните въпроси на обучението по изобразително изкуство в българс..

12,60 лв.

Изобразителното изкуство в училище (II част: Методика на обучение)

Изобразителното изкуство в училище (II част: Методика на обучение)

Тази книга има за цел да обхване основните въпроси на обучението по изобразително изкуство в българс..

9,60 лв.

Как да разглеждаме произведения на изкуството

Как да разглеждаме произведения на изкуството

Тази книга е предназначена за преподаването на предмета изобразително изкуство, но може да бъде поле..

6,99 лв.

Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 1. клас на ОУ

Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 1. клас на ОУ

Тази книга е предназначена не толкова за спортните педагози, макар че се надяваме да бъде полезна и ..

9,90 лв.

Комуникация и пространствено познание

Комуникация и пространствено познание

Монографията събира серия от статии и доклади, писани и изнасяни по различни поводи от 2009 до първа..

12,00 лв.

Корелационен и регресионен анализ в поведенческите и социални науки

Корелационен и регресионен анализ в поведенческите и социални науки

Книгата запознава с концепциите за корелационен и регресионен анализ. За всички корелационни коефици..

19,90 лв.

Методика на електронното обучение по математика

Методика на електронното обучение по математика

Електронното обучение се утвърждава все повече като алтернатива на традиционното в среда, отличаваща..

12,00 лв.

Показани са от 1 до 15 от 48 резултата (4 страници)