Педагогика

Лидерство и групово поведение

Лидерство и групово поведение

Учебното пособие е съобразено със съдържанието на темите „Лидерство“,  „Групово поведение“ и „Е..

9,00 лв.

Методика на електронното обучение по математика

Методика на електронното обучение по математика

Електронното обучение се утвърждава все повече като алтернатива на традиционното в среда, отличаваща..

12,00 лв.

Методика на обучението по биология

Методика на обучението по биология

Учебникът има за цел да подбере, систематизира, допълни и обобщи теоретичните и приложни постижения ..

15,00 лв.

Методика на обучението по български език и литература в началното училище

Методика на обучението по български език и литература в началното училище

Главната специфика на учебния предмет „Български език и литература“ в началното училище е неговият к..

12,00 лв.

Методика на обучението по математика за началния етап на СОУ (Част втора)

Методика на обучението по математика за началния етап на СОУ (Част втора)

В книгата са разработени дидактически технологии за изучаване на ядро ,,Числа“ от учебното съдържани..

12,00 лв.

Методика на физическото възпитание

Методика на физическото възпитание

Книгата е предназначена за студентите от специалностите „Физическо възпитание“, „Начална училищна пе..

9,00 лв.

Методика на формиране на математически представи в детската градина

Методика на формиране на математически представи в детската градина

Учебникът разглежда теоретичните основи и съвременните технологии за формиране и развитие на елемент..

15,00 лв.

Методически аспекти на апликацията

Методически аспекти на апликацията

Апликирането е един от най-разпространените видове художествена дейност. Обект на тази книга са поте..

7,20 лв.

Методическо ръководство по математика (I част)

Методическо ръководство по математика (I част)

Теоретичната част, примерите и методическото оформяне на ръководството са разработени от Владимира А..

9,00 лв.

Методическо ръководство по математика (II част)

Методическо ръководство по математика (II част)

Теоретичната част, примерите и методическото оформяне на ръководството са разработени от Владимира А..

9,00 лв.

Обучение по изобразително изкуство (начален етап на средното училище)

Обучение по изобразително изкуство (начален етап на средното училище)

Тази книга има за цел да представи основните въпроси на обучението по изобразително изкуство в начал..

15,00 лв.

Общоразвиващи физически упражнения в детската градина

Общоразвиващи физически упражнения в детската градина

В последните години детските учители остро чувстват липсата в специализираната литература по въпроси..

6,00 лв.

Основи на вътрешния училищен мениджмънт

Основи на вътрешния училищен мениджмънт

Във вътрешния мениджмънт на училището като организация се преплитат тънки нюанси. Той не е мениджмън..

15,00 лв.

От понятието "абсолютна стойност" до оценяване на знанията на учениците за него

От понятието "абсолютна стойност" до оценяване на знанията на учениците за него

В монографията е представено систематизирано изложение на тема уравнения и неравенства с абсолютна с..

18,00 лв.

Педагогическата практика като контекст за развитие на професионалните и личностните компетентности на бъдещия педагог

Педагогическата практика като контекст за развитие на професионалните и личностните компетентности на бъдещия педагог

Настоящата книга е предназначена за студенти от специалност „Педагогика“ в Педагогически факултет на..

12,00 лв.

Показани са от 16 до 30 от 53 резултата (4 страници)