Химия

Биоорганична химия

Биоорганична химия

Биоорганичната химия (БОХ) изучава състава и строежа на веществата, изграждащи организмите. Тя спосо..

15,00 лв.

Дефиниции, формули и въпроси по аналитична химия

Дефиниции, формули и въпроси по аналитична химия

Помагалото по Аналитична химия има за цел да даде на студентите в синтезиран вид основните понятия, ..

8,40 лв.

Екологична химия и опазване на околната среда

Екологична химия и опазване на околната среда

Замисълът на авторите на настоящето издание е да се предложи учебно пособие по „Екологична химия и о..

15,00 лв.

Задачи и въпроси по физикохимия (I част)

Задачи и въпроси по физикохимия (I част)

Настоящото пособие допринася за практическото приложение на придобитите от студентите теоретични зна..

7,50 лв.

Задачи и въпроси по физикохимия (II част)

Задачи и въпроси по физикохимия (II част)

Методичното пособие – Задачи и въпроси по физикохимия – се предлага в две части. В настоящата втора ..

7,80 лв.

Квантова химия

Квантова химия

Учебникът „Квантова химия“ е съставен в съответствие с учебните програми на бакалавърските специално..

15,00 лв.

Лабораторни упражнения по обща и неорганична химия

Лабораторни упражнения по обща и неорганична химия

Ръководството е предназначено за студенти в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, изучаващи ..

12,00 лв.

Методика и техника на учебния химичен експеримент (I част)

Методика и техника на учебния химичен експеримент (I част)

Ръководството по Методика и техника на учебния химичен експеримент е написано в съответствие с учебн..

8,00 лв.

Методика и техника на учебния химичен експеримент (II част)

Методика и техника на учебния химичен експеримент (II част)

Настоящото ръководство е посветено на методиката и техниката на химичния експеримент по органична хи..

8,00 лв.

Неорганична химична технология

Неорганична химична технология

Учебникът се състои от две части: „Основи на химичната технология и промишленост“ и „Основни неорга..

15,00 лв.

Ръководство за лабораторни упражнения по биоорганична химия

Ръководство за лабораторни упражнения по биоорганична химия

В ръководството са представени основните правила, които трябва да се спазват при провеждане на практ..

12,00 лв.

Ръководство за лабораторни упражнения по обща и неорганична химия

Ръководство за лабораторни упражнения по обща и неорганична химия

Ръководството за лабораторни упражнения по неорганична химия е предназначено за студенти в Пловдивск..

12,00 лв.

Ръководство за лабораторни упражнения по физикохимия и колоидна химия

Ръководство за лабораторни упражнения по физикохимия и колоидна химия

Настоящото ръководство за лабораторни упражнения по физикохимия и колоидна химия е второ преработено..

15,00 лв.

Ръководство за решаване на задачи по обща и неорганична химия

Ръководство за решаване на задачи по обща и неорганична химия

Умението да се решават задачи дава възможност за по-добро изучаване и осмисляне на основните понятия..

15,00 лв.

Ръководство по биохимия

Ръководство по биохимия

Теоретичните знания и практически умения в областта на биохимията са със съществен принос при формир..

9,00 лв.

Показани са от 1 до 15 от 19 резултата (2 страници)