Икономика

Анализ на модели в логистиката

Анализ на модели в логистиката

Логистиката е една от модерните професии, занимаваща се с управление на материали, енергия и хора. О..

12,00 лв.

Демография (I част – Методи на демографията)

Демография (I част – Методи на демографията)

Демографията е комплексна, интердисциплинарна наука. Настоящият учебник (първа част) е предназначен ..

12,00 лв.

Демография (II част – Теории за населението)

Демография (II част – Теории за населението)

Демографията е комплексна, интердисциплинарна наука. Демографските анализи на пръв поглед изглеждат ..

9,00 лв.

Държавен и дипломатически протокол (Церемониал, кореспонденция, бизнес етикет)

Държавен и дипломатически протокол (Церемониал, кореспонденция, бизнес етикет)

Дисциплината „Държавен и дипломатически протокол и бизнес етикет“ представлява съвкупност от определ..

22,80 лв.

Еволюция на управлението

Еволюция на управлението

Учебникът се основава на проучване на широк кръг от наши и чуждестранни литературни източници. Напра..

15,00 лв.

Електронна търговия

Електронна търговия

Учебникът се състои от пет части и десет глави. Първата глава е уводна. В нея читателят се запознава..

13,20 лв.

Застрахователна математика

Застрахователна математика

Актюерската наука е дисциплина за изследване и оценка на риска чрез използването на математически и ..

12,00 лв.

Икономика на труда

Икономика на труда

Основното предназначение на настоящия учебник „Икономика на труда“ е да улесни самоподготовката на с..

12,00 лв.

Иновации в бизнеса

Иновации в бизнеса

Учебникът „Иновации в бизнеса“ представя съвременни концепции и подходи за насърчаване и управление ..

20,00 лв.

Количествени методи в управлението (I част)

Количествени методи в управлението (I част)

Учебникът „Количествени методи в управлението“ е предназначен за студентите от специалности „Стопанс..

6,00 лв.

Количествени методи в управлението (II част)

Количествени методи в управлението (II част)

Учебникът „Количествени методи в управлението“ – II част е предназначен за студентите от специалност..

5,40 лв.

Конкурентоспособност на бизнес организацията

Конкурентоспособност на бизнес организацията

Настоящият учебник е разработен в съответствие с утвърдената учебна програма по дисциплината „Конкур..

15,00 лв.

Култура на деловото общуване

Култура на деловото общуване

Динамиката на съвременния обществено-политически и социален живот след приемането на България в Евро..

12,00 лв.

Математика (I част). Примери и задачи

Математика (I част). Примери и задачи

Учебното помагало „Математика I. Примери и задачи“ е предназначено за редовни и задочни студенти от ..

6,00 лв.

Математика (II част). Примери и задачи

Математика (II част). Примери и задачи

Учебното помагало „Математика II. Примери и задачи“ е предназначено за редовни и задочни студенти от..

6,00 лв.

Показани са от 1 до 15 от 27 резултата (2 страници)