Основната цел на това ръководство е да се даде възможност на студентите – бакалаври, обучавани във Факултета по математика и информатика при ПУ „П. Хилендарски“ в специалността „Информатика“ да се запознаят с основните методи и практическото приложение на тези два основни клона от приложната математика. Книгата може да се използва също така от студентите във ФМИ от другите специалности от направление 4.6 (Информатика), както и от всички, които изучават вероятности и статистика и имат нужда от задълбочаване на знанията си в тези области.

Практическото приложение на вероятностните и статистическите методи е представено в книгата с помощта на алгоритми, описани в началото на съответните глави, което улеснява както възприемането им, така и използването им от програмисти, информатици и специалисти в областта на компютърните и информационните технологии. 

Конкретните пресмятания са направени със системата за компютърна алгебра Wolfram Mathematica (Версия 11), която е достъпна за студентите от ФМИ. Тази система и конкретните й приложения тук дава добра представа за връзката между приложните математически методи и съвременните информационни технологии. Отчитането на досегашния опит в преподаването на теорията на вероятностите и математическата статистика конкретно на студентите от специалност „Информатика“ (това става през зимния семестър на 3 курс и се съчетава с техния стаж през последните 4 седмици на семестъра) принуди авторите да се съобразят с особеностите на преподаването на предмета в информатичните специалности и отказ от използването и на други компютърни системи в процеса на обучението, по-специално използването на системата R в статистиката. Основната причина за този избор е острият дефицит от време за преподаване на курса - само 6 седмици, в които е практически невъзможно да се демонстрира и след това да се използва пълноценно повече от една софтуерна система. 

С това ръководство от една страна се дава помагало в ръцете на студентите за семинарните упражнения и самостоятелната подготовка, а от друга се отговаря на необходимостта от преподаване на класическите математически дисциплини, разглеждани тук.

Голяма част от задачите в ръководството са давани през последните 28 години на упражнения, семинари, текущи контролни, изпити и домашни работи на студентите от различните специалности на ФМИ. Включени са и задачи с повишена трудност (повечето с решения или указания), които обикновено не се включват в курса, но които могат да помогнат за по-задълбоченото разбиране и усвояване на материала. Групирането на задачите в 16 тематични глави е до голяма степен условно (особено в частта СТАТИСТИКА), тъй като много от задачите са с по няколко подусловия, отнасящи се до теми от различни глави. Авторите са се опитали да поставят задачите в главите, които според тях в най-голяма степен ги покриват тематично. 

В началото на всяка глава от книгата са дадени основни дефиниции и формули, необходими за решаването на задачите от нея, както и алгоритми, позволяващи това решаване да стане максимално ясно и във форма, подходяща за информатици. 

В края на книгата като приложение са дадени таблици на основни вероятностни разпределения, необходими при конкретни пресмятания и списък от литература за допълнителна подготовка.

Пресмятанията в решенията на задачите от първата част на книгата (ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ) са направени с помощта на пакета Mathematika 11.1. for Students (възможно е и използването на по-нови версии на пакета, както и на други системи за компютърна алгебра), като точността на отговорите в десетичен вид обикновено е ограничена до 20 знака, и е напълно достатъчна за практически пресмятания. С реализирането на тези пресмятания се постига и една от причините за написването на тази книга – да се разкрие по-добре връзката между приложните математически методи и съвременните софтуер и хардуер. 

За решаването на задачите от втората част (СТАТИСТИКА) освен пакета Mathematika 11.1. for Students (препоръчван от авторите) могат да бъдат използвани различни други програмни среди (например Microsoft Excel от пакета Microsoft Office, средата за статистически анализ на данни R, статистически пакети като SPSS или Statistika). 

Допълнителна информация
Автор Петър Копанов, Снежана Христова
Година на издаване 2018
Страници 132
Формат 160/230 мм
Подвързия мека
ISBN 978-619-202-399-7

Напишете отзив

Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!
    Лош           Добър
Защита от СПАМ

Записки по вероятности и статистика (за информатици)

  • Автор Петър Копанов, Снежана Христова
  • Наличност В наличност
  • 7,80 лв.