Учебникът се основава на проучване на широк кръг от наши и чуждестранни литературни източници. Направен е опит да се синтезират научните постижения при развитието на управленската мисъл от древността до наши дни. Откроени са идеите, усилията и приносът на видни автори през различните епохи от еволюцията на човешката цивилизация. Проследява се цялостното развитие и градация на управленската практика и мисъл от периода на нейното възникване до настоящия момент. Разглеждат се основни школи, направления и течения в исторически план, влиянието на различни автори върху развитието на управленската мисъл.

В по-конкретен план в учебника е направен опит посредством проучените форми и методи да се синхронизира лекционният курс и провеждането на семинарните занятия по дисциплината. По този начин се осигурява на студентите по-лесно усвояване на материала, възможности за лична изява, проучвания и анализи на литература, придобиване на практически умения и компетентности. Замисълът в цялостното обучение по дисциплината е да се постигне хармонизация между теоретичните знания, методическите положения и практическите решения при изследване на развитието и историята на управленската мисъл. 

Учебникът е разработен по начин и обхваща съдържание, които създават възможности за дискусии, включване (екипно или индивидуално) на студентите при решаване на казуси, анализиране, оценка и сравнение между минало и настояще. Системата за оценяване на знанията и уменията на студентите по време на семинарните занятия предлагат предпоставки и условия за тяхната обективна и справедлива оценка. Основната цел е да се „надскочи“ теоретичната основа на дисциплината и да се стимулира усвояването на практически знания и компетентности, да се повиши чувството им за отговорност и организираност при подготовката и участието в занятията.

Учебникът представя в синтезиран вид:

  • основни етапи в развитието на управленската мисъл;
  • исторически факти, работни понятия и концепции, свързани с развитието на отделните направления, школи и течения.

В цялостното изложение се цели да се постигне обогатяване на знанията в следните направления:

  • да се възприемат и осмислят последните постижения на управленската теория; 
  • да се придобие реалистична представа за управленско-организационните предизвикателства на глобализиращата се икономика.

Допълнителна информация
Автор Мина Ангелова
Година на издаване 2018, второ допълнено и преработено издание
Страници 256
Формат 160/210 мм
Подвързия мека
ISBN 978-619-202-357-7

Напишете отзив

Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!
    Лош           Добър
Защита от СПАМ

Еволюция на управлението

  • Автор Мина Ангелова
  • Наличност В наличност
  • 15,00 лв.