В средата на XX в. в теоретичната икономика, описваща процесите на обществено производство, разпределение и използване на материалните блага в свят на ограничени ресурси, се отделят две части, различаващи се както в предмета на своите изследвания, така и в методите, които прилагат. Това са микроикономиката и макроикономиката.
Предмет на настоящият учебник са математическите модели в уводните глави на макроикономиката. Той се състои от седем части, като всяка една от тях включва кратки теоретични сведения, решени задачи-модели и нерешени задачи.

В първата тема е акцентирано на основните понятия на макроикономиката и най-прости модели, свързани с тях – брутен вътрешен продукт, ниво на цените и различните индекси за неговото измерване, икономическия кръгооборот и макроикономическата функция на една ресурсна променлива. С тези понятия се борави и във всички следващи части на учебника. Втората тема има относително самостоятелен характер – посветена е на балансовия междуотраслов модел на Леонтиев. В третата тема са разгледани модели, свързани с равновесието на стоковия и паричен пазар и с породената от съвместното равновесие на тези пазари (кейнсианска) функция на съвкупно предлагане. В четвъртата тема са разгледани модели на равновесие на трудовия пазар, функцията на съвкупно предлагане и модели на безработица. В петата тема са събрани равновесните условия от предишните две части, което води до модели на общото икономическо равновесие. Разгледани са кейнсиански и неокласически модели, както и модели, явяващи се техен синтез. Предпоследната, шеста тема също има сравнително самостоятелен характер, тя е посветена на измерването на социално-икономическото неравенство, посредством такива инструменти като индекс на Джини, функция на Лоренц, медианен доход и др. Последната, седма тема, е посветена на макроикономическата динамика – разгледан е динамичния модел на Кейнс с непрекъснато време.

В този учебник основен акцент е поставен върху така наречената макроикономическа статика (първите шест теми). Поради ограничения на обема почти не са разгледани динамични макроикономически модели. Темите са разработени еднообразно – в началото на всяка тема са систематизирани теоретичните знания, необходими за решаване на задачите-модели, след това са решените задачи (общо 49) и накрая нерешените (общо 40).

Целта на настоящият учебник е да „покрие“ лекциите и семинарните упражнения на дисциплината „Математически основи на макроикономиката“ за специалност Бизнес математика при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, може да се използва като допълнителна литература за дисциплината Иконометрия за специалност БИТ, а може да бъде полезен и за математици, които искат да видят приложението на математическите методи в други области и от икономисти с математически интереси (и възможности).

Допълнителна информация
Автор Веселина Тавкова, Асен Христов
Година на издаване 2023
Страници 134
Формат 150/210 мм
Подвързия мека
ISBN 978-619-202-866-4

Напишете отзив

Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!
    Лош           Добър
Защита от СПАМ

Математически основи на макроикономиката (теория и задачи)

  • Автор Веселина Тавкова, Асен Христов
  • Наличност В наличност
  • 9,00 лв.